Entreprenader MK-BEST

Våra entreprenader inom MK-BEST kan vara allt från utförandeentreprenader till totalentreprenader, med olika nivåer av samverkan. Vi har möjlighet att utföra specifika delar inom dessa områden.

Vi har lång erfarenhet av entreprenader och  är gärna med från idé till slutlösning.

Vi har en egen projekteringsavdelning som används för våra totalentreprenader och som vi även kan tillhandahålla för externa projekteringsuppdrag.

Kraftförsörjning till järnväg

Vi levererar de flesta typer av anläggningar inom kraftförsörjning för spårbunden trafik, exempelvis likriktarstationer för spårväg, pendeltåg och tunnelbana samt fördelningsstationer, kopplingscentraler, sektioneringsstationer och transformatorstationer för järnväg. Entreprenaderna drivs som totalentreprenader där vi mestadels håller i allt från projektering och komponentval till byggnadsarbeten, montage och idrifttagning.