Underhåll MK-BEST

Vi har beredskap för att med kort varsel åtgärda akuta fel som påverkar tågtrafiken. Under vintertid har vi även beredskap för snöröjning för att säkra framkomlighet i spår och växlar, oavsett väder. Vårt underhållsarbete och våra säkerhetsbesiktningar förebygger brister och risker på järnvägen.

Omexom har flera BAS-underhållskontrakt för järnväg. I underhållsentreprenaderna har vi ansvar för samtliga teknikslag 24/7.

Vi använder vår egen maskinpark för utförandet av underhållsåtgärder.

Vi utför även service och underhåll av kraftförsörjningsanläggningar för tunnelbana.