Västberga - Omexom SE
Kontor

Västberga

TEL 0771-22 23 24 (VÄXEL INFRATEK)

TEL +46 90 15 46 00 (VÄXEL EITECH ENGINEERING)

HUVUDKONTOR

Besöksadress
Västberga Allé 36 B,
12630 HÄGERSTEN

Utdelningsadress:
Box 42002,
126 12 STOCKHOLM

Org.nr:
556702-6934 (Infratek Sverige AB)
556327-4314 (Eitech Engineering AB)