I varje projekt utarbetas en projektspecifik Arbetmiljöplan med målsättningen att förebygga allvarliga olyckor och samtidigt säkerställa goda arbetsmiljöförhållanden.

Med syftet att lättillgängligt förmedla

 • hur projekt- och arbetsmiljöorganisationen är uppbyggd och hur ansvarsuppgifterna fördelats
 • vilka potentiella risker som identifierats och hur dessa risker ska hanteras
 • gällande generella och projektspecifika skydds- och ordningsregler
 •  hur projektdeltagarna ska agera i händelse av olycka, tillbud eller riskobservation

I förebyggande syfte identifieras potentiella risker och nödvändiga åtgärder belyses, allt för att minimera risken för olyckor och ohälsa under projektets genomförande – vilket kopplas till riskvärdering och åtgärdsplanering.

Omexom arbetar efter följande livräddande regler:

 • Riskanalys
  Jag gör alltid en riskanalys innan arbete påbörjas, och stoppar arbete som inte kan utföras säkert.
 • Fallskydd
  Jag använder alltid fallskydd vid risk för fall över 2 meter.
 • Trafiksäkerhet
  Jag använder alltid säkerhetsbälte när det finns tillgängligt. Som förare följer jag trafikreglerna och kör med gott omdöme.
 • Spänningskontroll
  Jag kontrollerar alltid att driftspänningen är frånkopplad, och ev. arbetsjord är anbringad, innan jag startar arbete på elanläggningar.
 • Skyddsutrustning
  Jag använder alltid den skyddsutrustning som krävs.
 • Fallzon
  Jag respekterar alltid avspärrningar, och befinner mig aldrig i lyft- eller fallzoner.