VINCI Energies arrangerar varje år en säkerhetsvecka – Safety week. Omexom är förstås också med under denna säkerhetsvecka där huvudtemat varierar år från år. 2021 genomförs veckan 17-21 maj.

Huvudmålsättningen med veckan är att öka allas säkerhetsmedvetenhet och att säkerhetshetsarbete är en del av allas beteenden och inställning.

Även om vi ska ha fokus på arbetsmiljö och säkerhet 365 dagar om året är Safety Week något som hjälper oss att upprätthålla detta fokus.