Nyheter

Högtryck för Omexoms verksamhet inom elkraft i Sverige

Elkraft

Högtryck för Omexoms verksamhet inom elkraft i Sverige – sex nya uppdrag för närmare 300 MSEK

Med ett flertal nyvunna elkraftsuppdrag fortsätter Omexom att säkra elleveransen runtom i Sverige. Sammantaget har Omexom Sverige nyligen tilldelats nya projektuppdrag för mer än en kvarts miljard kronor.

– Det är väldigt glädjande med detta förtroende som våra kunder visar oss som väletablerade lokala aktörer med lång erfarenhet från den nordiska marknaden. Med vår samlade kraft, lokala expertis och globala förankring i vårt expertnätverk inom Omexom, ser vi fram emot att både leverera hållbara anläggningar och att fortsätta arbeta för att göra energiomställningen möjlig, säger Philippe Guérin, vd (Infratek Sverige AB) och Jan Hintze, vd (Eitech Engineering AB).

Bland de nya uppdragen finns en mix av kraftanläggningar, spänningsnivåer samt teknisk omfattning och anläggningskrav. Respektive uppdrag har tilldelats bolagen Infratek Sverige AB och Eitech Engineering AB, som tillsammans utgör varumärket Omexom i Sverige.

Grevekulla/Olofstorp – anslutning av vindkraftpark
På uppdrag av E.ON ansluter Omexom en vindkraftpark till elnätet. Uppdraget omfattar att bygga en fördelningsstation för att ta emot elektricitet från en nybyggd vindkraftpark. Omexom står för en helhetsleverans och levererar bland annat 130kV utomhusställverk samt ny husbyggnad, inklusive kontrollutrustning, nytt 40kV inomhusställverk.

Hageskruv – ny 400kV station åt Svenska kraftnät
Byggnation av en helt ny 400kV station åt Svenska kraftnät, Hageskruv, som möjliggör anslutning av vindkraftsproduktion från flera vindkraftsparker som planeras i området i och runt Växjö. Omexoms uppdrag är en totalentreprenad och omfattar bland annat ny manöverbyggnad, relä- och kontrollutrustning, fysiskt skydd samt hjälp- och nödkraft.

Kristianstad N och Åhus C – 145kV transformatorstationer
Modernisering av två befintliga utomhusställverk åt C4 Elnät AB. Ställverket i Åhus byggs med en så kallad GIS-lösning när utrymmet på platsen är begränsat. Station Kristianstad N utrustas däremot med ett nytt luftisolerat ställverk som placeras inomhus. Uppdraget omfattar byggnation av en ställverks- och transformatorbyggnad per station där Omexom ansvarar för samtliga moment, från projektledning och konstruktion till leverans, byggnation och installation samt driftsättning och utbildning.

Rätan – tillbyggnad av 400kV station åt Svenska kraftnät
Rätan är en 400/220kV kopplingsstation belägen i Bergs kommun, Jämtlands län. Stationen har med gott resultat moderniserats av Omexom under 2018 till 2020. För att undvika för höga spänningsnivåer i den nya stationen som nu byggs i Olingan, kompletterar Svenska kraftnät med en ny reaktor (X2) i Rätan. En tillbyggnad Omexom vunnit förtroende att utföra.

Sandlid – ny 130/10kV station
Byggnation av en ny 130/10 kV station åt Borås Elnät AB, som är en viktig del i förstärkningen av det lokala elnätet i Borås. Omexoms uppdrag omfattar allt arbete och teknisk utrustning i stationen som består av en ny stationsbyggnad innehållande 130kV GIS-ställverk, 130/10kV transformator och 10kV ställverk som ersätter befintlig 30/10kV station. Utöver den nya stationen så ingår även kompletterande arbeten i angränsande stationer. 2017 levererade Omexom fördelningsstationen Sobacken till Borås Elnät, med gott utfall och även denna station omfattade ett GIS-ställverk.

Vimmerby – ny 130kV/40kV-station
Regionnätsprojekt i Vimmerby där Omexom på uppdrag av E.ON bygger om en fördelningsstation. Leveransen omfattar bland annat 130kV utomhusställverk samt ny husbyggnad, inklusive kontrollutrustning, nytt gasisolerat ställverk GIS för 40kV och nybyggnation av 40kV inomhusställverk. Med den nya anläggningen ansluts en ny 130kV kraftlinje som kommer in från Kisa, och bidrar till att säkra elleveransen i Vimmerbytrakten och att tillgodose en ökande efterfrågan på elektricitet i samhället.