Nyheter

Omexom uppgraderar transformatorstation Morgårdshammar

Elkraft
image

Svenska kraftnät har gett Omexom förtroendet att ansvara för förnyelse och utbyggnad av Morgårdshammar transformatorstation, belägen 7 mil söder om Falun. En viktig uppgradering i stationen för att möta det ökade elbehovet som finns i Stockholm, Uppsala och Mälardalen.

Omexoms uppdrag omfattar funktionsansvar för installation av nytt shuntkondensatorbatteri, nya spänningstransformatorer, nya jordningskopplare samt både den nya kontrollanläggningen och förnyelsen av den befintliga i Svenska kraftnäts delar i station Morgårdshammar.

 

Den befintliga kontrollanläggningen installerades 1988 och är i huvudsak uppbyggd med komponenter baserade på elektromekanik och statisk elektronik. Nu uppdaterar vi den ytterligare med digital teknik, för att säkerställa fortsatt hög tillgänglighet, drift- och personsäkerhet i stationen som är en viktig länk för att överföra reglerkraft mellan norra och södra delarna av Sverige.

Karlsson Jonas

Projektledare Omexom