Nyheter

Nytt uppdrag – Omexom bidrar till att säkra elleveransen i Boden

Elkraft
image

Boden Energi Nät AB väljer expertis från Omexom för ett distributionsprojekt i Boden. Uppdraget innebär att ersätta två mil av luftledning till kabel i mark, samt bygga och driftsätta nya transformatorstationer. Genom att gräva ned kabel blir elnätet mindre väderkänsligt och elleveransen blir säkrare för hushåll och verksamheter i regionen.

-Det är mycket glädjande att Boden Energi visar oss detta förtroende, för vår expertis och leveransförmåga. Med det här uppdraget fortsätter vi att bidra i arbetet med att förnya och förbättra samhällsviktig energiinfrastruktur, säger Philippe Guérin, vd på Omexom Sverige.

Med det nya uppdraget stärks Omexoms projektverksamhet på distributionssidan i Norrbotten.

-Med det här projektet tar vi ett tydligare kliv in i Norrbotten, säger Magnus Berggren, affärsområdeschef. Vi har sedan tidigare ett färskt distributionsprojekt i regionen, och med detta glädjande förtroende från Boden Energi Nät AB, ser vi fram emot att fortsätta bidra till en säkrare elleverans i norra Sverige.

Projektet inleds i maj 2021 och avslutas i maj 2023.