Nyheter

Omexom ansluter ytterligare en vindkraftspark till elnätet

Elkraft

Vattenfall investerar i en ny vindkraftpark norr om Gislaved bestående av 12 verk med en total produktionskapacitet om cirka 70 MW. Den viktiga uppgiften att fördela ut elproduktionen från vindparken får en ny transformatstation belägen vid Bergasjön, en station som Omexom vunnit förtroendet att bygga.

Omexoms uppdrag är en totalentreprenad och omfattar en ny 130/30 kV transformatorstation som via ett nytt 30 kV kabelförband kommer ta emot vindkraftsproduktionen och sedan säkerställa att den fördelas vidare till befintlig 130 kV linje i området för att slutligen nå slutanvändaren.

Den nya stationen skall vara färdigställd i slutet av 2022.

Det är stimulerande att vår expertis och insatser är en av pusselbitarna i omställningen till ett koldioxidsnålt och hållbart system för energiproduktion i Sverige, både inom vind-, vatten- och solkraft.

Thudin Michael

Projektledare Omexom.