Nyheter

Omexom bidrar i energiomställningen i Örnsköldsvik

Elkraft

Övik Energi bygger en ny transformatorstation för att möta allmänhetens ökade efterfrågan av nya tjänster inom elektrifiering och e-mobilitet samt för att möjliggöra industrins ökade behov av effektuttag. Till sin hjälp vänder man sig nu till Omexom.

Omexoms uppdrag är en totalentreprenad, vilket avser byggandet av en ny transformatorstation i direkt anslutning till befintlig transformatorstation som är föråldrad och belägen vid Örnsköldsviks sjukhus. Omexom ansvarar bland annat för mark- och schaktarbeten, uppförandet av en ny stationsbyggnad samt leverans och installation av all teknisk utrustning inklusive kablage och kontrollanläggning.

  • Vi ser fram emot att anta oss detta uppdrag som är en vital del i Övik-regionens energiomställning. Vi bygger flexibelt och för framtiden, där vi utöver val av ny teknik i framkant kommer att flytta två befintliga transformatorer från den gamla till den nya transformatorstationen, samt även gör plats för ytterligare kompletteringar av teknisk utrustning på sikt, säger Andreas Berggren, enhetschef i Omexom.

Övik Energi är ett kommunägt energibolag som sysselsätter 135 personer och erbjuder produktion och distribution av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt bredband via fibernät.

  • Den nya transformatorstationen är en viktig investering för oss, säger Magnus Hallén, projektansvarig på Övik Energi. En modernisering av anläggningen ligger i tiden då ett alltmer elektrifierat Örnsköldsvik ställer höga krav på ett fortsatt robust och driftsäkert stadsnät. Med Omexom som totalentreprenör för den nya transformatorstationen säkrar vi leveransen av el till våra kunder, idag och i framtiden.