Nyheter

Omexom bygger den första stationen i Svenska kraftnäts investeringspaket NordSyd

Elkraft

Svenska kraftnät har gett Omexom förtroendet att bygga den första stationen i investeringspaket NordSyd. Uppdraget omfattar en totalentreprenad för en helt ny 400 kV station som uppförs i anslutning till befintligt ställverk i Himmeta cirka 5 mil väster om Västerås.

Omexoms uppdrag omfattar bland annat alla mark- och byggarbeten, leverans och montage av fundament och teknisk utrustning inklusive 400 kV primärapparater samt nytt kontroll- och telesystem till den nya stationen CT124 Himmeta.

  • Vi är glada att Svenska kraftnät har valt oss att bygga den första stationen i NordSyd, som är deras största investeringspaket för att långsiktigt tillgodose energiomställningen i det svenska elsystemet och samtidigt möta behovet av elöverföring från norra till södra Sverige, säger Jan Hintze, VD Eitech Engineering AB som utgör en del av varumärket Omexom i Sverige.

Den nya stationen skall vara färdigställd i november 2024 och får då en viktig uppgift när 220 kV ledningen mellan Karlslund och Bysingsberg spänningshöjs.


Ögonblicksbild från tidigare byggnation på uppdrag av Svenska kraftnät, station Rätan belägen 10 mil söder om Östersund. Foto: Omexom

Kort om Svenska kraftnäts investeringspaket NordSyd

NordSyd är samlingsnamnet på Svenska kraftnäts transmissionsnätsinvesteringar mellan elområde 2 och 3, med målsättningen att förnya transmissionsnätet och samtidigt öka dagens kapacitet om 7 300 MW upp till mer än 10 000 MW över snitt 2.

  • Cirka 2000 kilometer ny ledning skall byggas
  • Omkring 35 stationer ska byggas eller förnyas
  • Investeringar på cirka 75 miljarder kronor och som pågår fram till år 2040
Läs mer om NordSyd