Nyheter

Omexom bygger en ny transformatorstation som möjliggör Luleås fortsatta elektrifiering  

Elkraft

Luleå Energi Elnät AB väljer Omexom att ansvara för uppförandet av den nya transformatorstationen som i framtiden ska förse Luleå Industripark på Hertsöfältet och Svartön med el. Stationen blir också nyckeln till stadens fortsatta energiomställning och elektrifiering.

Den nya stationen på Hertsöfältet byggs med 130 kV ställverk, 40 kV ställverk och transformatorer utomhus. På stationsområdet uppför Omexom även en ny stationsbyggnad för övrig teknisk utrustning som exempelvis 20 kV ställverk, hjälpkraft och kontrollanläggning.

  • Trelleborg och Umeå är tidigare goda exempel på städer där vi genom åren i ett flertal stationsprojekt bidragit till att skapa flexibilitet och rätt förutsättningar i respektive stads energisystem. Nu gläds vi åt att få bidra med en nyckel i Luleås fortsatta energiomställning och för stadens utveckling i samband med stora och gröna investeringar i närområdet, säger Jan Hintze, VD Eitech Engineering AB som utgör en del av varumärket Omexom i Sverige.

Uppdraget utförs av Omexoms enhet i Umeå och de har redan påbörjat projekteringen för transformatorstation PT38 Hertsöfältet som skall vara i drift samt överlämnad till Luleå Energi Elnät i december 2024.


Kort om Luleås Industripark:
Målsättningen är att skapa ett nytt industrikluster i Luleå där ett tusentals nya jobb ska växa fram. Det nya industriområdet, som är 125 hektar stort, beräknas vara helt utbyggt år 2030. Området ska öppna upp för fortsatt satsning på framtidens industri och exempelvis har Talga Resources, som tillverkar batterikomponenter till elbilar, aviserat att etablera sin verksamhet på området.

Läs mer på Luleå Kommuns hemsida!