Nyheter

Omexom fortsätter att möjliggöra energiomställningen i Örnsköldsvik

Elkraft

Örnsköldsvik växer och måste ställa om. Övik Energi investerar nu i ett nytt 170 kV GIS-ställverk för att möta det ökade behovet av elkraft som erfordras av bland annat FlagshipONE som är Sveriges första storskaliga anläggning för grönt elektrobränsle. Omexom har stöttat med sin expertis i utredningsskedet för investeringen och får nu också ansvaret att utföra byggnationen av det nya ställverket.

  • Våra medarbetare har både kraften och kompetensen för att bidra i den energiomställning som sker längs vårt avlånga land. Självklart får vi in mer energi i vår organisation när Övik Energi väljer oss för ytterligare en vital del för stadens infrastruktur och för att möjliggöra industrins ökade behov av effektuttag, säger Andreas Berggren, enhetschef Omexom.

Omexoms nya uppdrag utförs i samverkan med beställaren Övik Energi och omfattar alla arbeten för uppförandet av ett nytt 170 kV GIS-ställverk med tillhörande kringutrustning och kablage till en komplett enhet.

  • Stora industrisatsningar som FlagshipONE ställer höga krav på driftsäkerhet inom elförsörjning. Därför känns det tryggt med Omexom som entreprenör för det nya GIS-ställverket då vi har goda erfarenheter från tidigare samverkan, säger Rickard Pellny, teknisk strateg på Övik Energi.

Det nya ställverket beräknas vara i drift under sommaren 2025.