Nyheter

Omexom fortsätter säkra strömförsörjningen för SL:s spårtrafik

Järnväg

Omexom får förnyat uppdrag från Region Stockholm, SL, att sköta drift och underhåll av högspänningsstationerna som strömförser Stockholms tunnelbana liksom Tvärbanan, Nockebybanan, Lidingöbanan, Saltsjöbanan, Roslagsbanan och Spårväg city.

Omexom (Infratek) har lång erfarenhet av att sköta drift och underhåll av SL:s högspänningsstationer och har en väl anpassad organisation för att kunna ha en hög beredskap när fel inträffar. Men det stora arbetet handlar om förebyggande och kvalitetshöjande insatser för att minimera felen.

– Vi har jobbat med kraftstationerna åt SL under lång tid och har stor kunskap om dem. För fem år sedan återvann vi högspänningsavtalet och har sedan dess tillsammans med Trafikförvaltningen arbetat målmedvetet för att minska antalet fel och nu är vi på en nivå med mycket få inträffade fel. Nu ser vi fram emot den kommande perioden och att få fortsätta sköta underhåll och drift åt SL på bästa sätt, säger Anna-Karin Ankerfelt, ansvarig projektledare på Omexom.

Tack vare en lång erfarenhet av att ha arbetat med SL:s högspänningsstationer och egen specialistkompetens och organisation finns en tillförlitlig beredskap på plats.

– Våra tekniker känner dessa stationer oerhört väl och är verkliga experter som inte ”bara” åtgärdar fel som inträffar, utan som också i det dagliga arbetet stärker och säkrar strömförsörjningen för att trafiken ska fungera, säger Maria Zander, affärsenhetschef på Omexom i Stockholm.

Det nya avtalet gäller från den 1 april 2022 till den 31 mars 2024.