Nyheter

Omexom moderniserar station Åker – Svenska kraftnäts första digitala station i sitt slag

Elkraft

Station Åker, belägen strax utanför Mariefred i Södermanland, skall moderniseras genom en satsning på ny digital teknik för stationens interna kontrollanläggning. Omexom har tecknat avtalet att utföra förnyelsen av 400 kV ställverket och att tillsammans med Svenska kraftnät utforma en ny och framtida standard för transmissionsnätets digitala stationer.

Omexoms uppdrag är en totalentreprenad med även en samverkansdel och omfattar bland annat alla markarbeten, som exempelvis fundament och kabelvägar, ny manöverbyggnad, 400 kV primärapparater, reservkraft, ny kontroll- och teleutrustning samt anslutning av inkommande 400 kV ledningar.

Samverkansdelen avser i sin tur den nya kontrollanläggningen, som utförs tillsammans med Svenska kraftnät, och bygger på ny digital teknik med syftet att utforma en standard för framtidens stamnätsanläggningar.

  • Självklart är det en fjäder i hatten att vi får bidra med vår expertis i skapandet av en ny standard och arbetssätt för transmissionsnätets digitala stationer som kommer bli fler i framtiden. Där vi utöver att öka möjligheterna att övervaka och analysera anläggningen på distans har en hållbar målbild om att korta ned byggtiden samt minska behovet av teknisk utrustning och kablage, förklarar Magnus Kristiansson, teknisk chef på Omexom.

Nu i sommar sätts spaden i jorden för det nya ställverket och stationen med ny digital teknik ska tas i drift under sommaren 2026.