Nyheter

Omexom tecknar återigen nytt kontrakt med Svenska kraftnät för ett stort stationsprojekt

Elkraft

Omexom ansvarar på uppdrag av Svenska kraftnät för uppförandet av 400 kV stamnätsstationen Nässe i Sollefteå kommun. Kontraktsvärdet uppgår till mer än 400 miljoner svenska kronor. Stationen har en central roll för ökad överföringskapacitet från norra till södra Sverige och ingår i Svenska kraftnäts investeringsprogram NordSyd.

  • Självklart är det stimulerande för oss att få bidra med vår expertis i ytterligare ett viktigt projekt kopplat till Svenska kraftnäts stora satsning för att tillgodose energiomställningen i det svenska elsystemet och samtidigt möta behovet av överföring av elektricitet från norra till södra Sverige, säger Patrik Sjödin, projektledare Omexom i Sundsvall.

Den nya stamnätsanläggningen Nässe kommer att vara belägen i närheten om samhället Långsele i Sollefteå kommun och bestå av ett 400 kV-ställverk med egen manöverbyggnad. Till stationen ansluts även elproduktion från vindkraftsanläggningar via angränsande 130 kV ställverk.

Kort om NordSyd

  • Svenska kraftnäts största investeringspaket
  • Cirka 2 000 kilometer ny kraftledning ska byggas
  • Omkring 35 stationer byggs eller förnyas
  • Genomförande fram till år 2040
  • Investeringar på cirka 75 miljarder SEK

Läs mer om NordSyd!