Nyheter

Omexoms enhet i Sundsvall når över 800 miljonerstrecket i nya stationsprojekt

Elkraft

Omexoms enhet i Sundsvall har kraftig medvind i och med tre nya stationsprojekt i bagaget under de senaste månaderna. Tillsammans har de nya projekten ett sammantaget kontraktsvärde om mer än 800 miljoner svenska kronor, och omfattar bland annat den nya stamnätsanläggningen Odensala som är det största luftisolerade ställverk Svenska kraftnät hitintills upphandlat.

  • De tre nya projekten är omfattande och kommer att engagera alla kompetenser vi har inom enheten i Sundsvall från ingenjörer till tekniker och montörer. Vi säkrar nu upp enhetens bemanning över en lång tid, och samtidigt resulterar det i att vi söker nya medarbetare som vill bli en del av Omexom och vill bidra med sin kunskap i den pågående energiomställningen lokalt, nationellt och globalt, säger Roland Karlsson, Omexoms enhetschef i Sundsvall.

Omexom ser en stark efterfrågan på sin expertis inom elkraft och en hög tillväxt inom energisektorn i allmänhet. Bland de nya uppdragen för enheten i Sundsvall ryms en mix av kraftanläggningar, spänningsnivåer samt teknisk omfattning och funktionskrav.

Odensala 400 kV station – ombyggnad och nybyggnation av en av Sveriges största AC-stationer
Svenska kraftnäts befintliga station i Odensala ska byggas ut och en ny 400 kV station ska byggas till för att möjliggöra anslutning av planerade kraftledningar. Det är en nödvändig satsning för att möta det ökade behovet av el i Uppsala- och Stockholmsområdet. Den nya stamnätsanläggningen är det största luftisolerade ställverk som Svenska kraftnät upphandlat och byggs på en yta om totalt 192 000 kvadratmeter, vilket motsvarar närmare 27 fotbollsplaner.

Rätan – 220 kV ledningsflytt
Svenska kraftnät förnyar 220 kV stationen Rätan för att öka kapaciteten och stabiliteten i transmissionsnätet i området. Omexom har tidigare genomfört två förnyelseprojekt i Rätan, och får nu fortsatt förtroende av Svenska kraftnät att fortsätta den strategiskt viktiga uppgraderingen. Projektet är påbörjat och fortgår fram till sommaren 2025.

Sundsvall Elnät AB – modernisering tre mottagningsstationer
För att säkra tillgängligheten och öka kapaciteten i sitt nät investerar Sundsvall Elnät AB i en modernisering av tre befintliga 130/10 kV stationer. Omexoms uppdrag består bland annat i förnyelse av 130 kV ställverket i station M3 Södra Berget, utbyggnad av 10 kV ställverken i stationerna M4 Gärdetjärn och M6 Granlo samt ny nollpunktsutrustning i alla tre stationer. Moderniseringen beräknas pågå fram till sommaren 2026.