Nyheter

Omexom moderniserar transformatorstation Söderåsen på uppdrag av E.ON

Elkraft
image

Omexom bidrar återigen med sin expertis i moderniseringen av Söderåsens transformatorstation. Station Söderåsen är en viktig knutpunkt för stamnätet och elförsörjningen i södra Sverige och Omexom har tidigare byggt en helt ny 400 kV-anläggning till Svenska kraftnät, en station som nu skall kompletteras på uppdrag av E.ON.

Det nya uppdraget omfattar ansvar för att bygga om delar av 400 kV-ställverket till dubbelbrytarfack samt uppgradera befintlig kontrollutrustning och reläskydd för både 400 kV och 130 kV-utrustningen i stationen. Omexom tar helhetsansvar för konstruktion, installation och driftsättning, samt även markåtgärder i form av nya fundament för brytare och apparater samt kompletteringar av marklinjenät och kabelrör.

-Med vår kunskap och erfarenhet har vi på Omexom en viktig och spännande uppgift att utföra, i vår höga ambition att ta en betydande roll i energiomställningen som nu sker i Sverige för att möta framtidens krav inom tillgänglighet, hållbarhet och driftsäkerhet.

Sjöbeck Lars

Projektledare Omexom