Nyheter

Omexom bygger ny transmissionsnätsanläggning till Svenska kraftnät

Elkraft
image

Snösätra, Midskog och Rätan är några exempel på kraftanläggningar där Omexom idag bidrar med sin tekniska expertis åt Svenska kraftnät. Inom kort är det dags för att påbörja uppförandet av ytterligare en ny 400 kV-station, Tovåsen som skall byggas 25 kilometer söder om Ånge i Gävleborgs län. Huvuduppgiften är att ansluta el från vindkraftsproduktion i närområdet.

Det är både spännande och utvecklande att gång på gång få bidra i utbyggnaden av det svenska transmissionsnätet. Stationerna vi på Omexom bygger har en viktig uppgift för transport av el från förnybara produktionskällor och att motverka begränsningar i elnätet.

Wåhlstedt Peter

Projektledare Omexom

Omexoms uppdrag är en totalentreprenad och omfattar hela kedjan från konstruktion och leverans av utrustning till installation, provning och driftsättning. Den nya transmissionsnätsanläggningen Tovåsen kommer bestå av ett 400 kV-ställverk som byggs med tvåbrytarlösning samt en manöverbyggnad för hjälpkraft samt kontrollanläggning och teleanläggningssystem. Uppdraget omfattar även åtgärder i angränsande stationer.

Anläggningen beräknas vara färdigställd och i drift under hösten 2022.