Nyheter

xKraft kopplar om till Omexom

Nyhet

I maj 2023 blev X Kraft AB en del av VINCI Energies företagsnätverk. Idag den 1 november sker nästa steg genom en sammanslagning av X Kraft AB med bolaget Eitech Engineering AB och samtidigt kopplar xKraft om till Omexom. Varumärkesbytet ger fortsatt kraft till Omexoms satsning inom luftledning i Sverige.

  • I maj blev vi en del av franska VINCI Energies-koncernen. Efter en positiv start med ett gott samarbete med koncernens verksamheter inom kraftsegmentet tar vi nu nästa steg och integreras legalt i Eitech Engineering AB per den 1 november 2023, förklarar Jon Johansson, nuvarande VD i X Kraft AB och som nu blir gruppchef för affärsenheten fokuserad mot luftledningsprojekt inom Omexom i Sverige.