Omexom är en ledande aktör inom vatten-, vind- och solkraft och levererar tjänster till kunder i alla projektfaser (projektering, konstruktion, drift och underhåll).

Under de närmast kommande åren kommer ökningen av den globala energiproduktionen att komma från förnybar energi, huvudsakligen sol och vind. Omexom är redan involverad i processen med att lyfta fram dessa nya energikällor.

Vi har expertis inom följande områden:

Vatten
Vattenkraften står för över 70% av världens totala energiproduktion och genererar över 16% av all elektricitet i världen.

Sol
I över tio år har Omexom varit en central aktör i solenergisektorn. Vi jobbar med både rena solprojekt och hybridlösningar som inkluderar lagringsystem. Drift och underhåll av solcellsanläggningar och batterisystem säkrar ytterligare hållbarhet till solenergisektorn.

Vind
Världens förbrukning av vindkraft förväntas dubbleras fram till 2040. Omexom har över 20 års erfarenhet inom vindenergisektorn och erbjuder ett brett spektrum av tjänster – från projektering till drift och underhåll.