Kontor

Greece

image

Greece

Omexom in Greece

Present in Greece since 2018 with 1 business unit a, Omexom is specialized in transport, substations and distribution activities.

Omexom Greece
2a Rizariou Street
15233 HALANDRI
Grèce

Latest news

23.04.2021 Elkraft

Omexom ansluter ytterligare en vindkraftspark till elnätet

Vattenfall investerar i en ny vindkraftpark norr om Gislaved bestående av 12 verk med en total produktionskapacitet om cirka 70 MW. Den viktiga uppgiften att fördela ut elproduktionen från vindparken får en ny transformatstation belägen vid Bergasjön, en station som Omexom vunnit förtroendet att bygga.
Läs mer
08.04.2021 Elkraft

Nytt uppdrag – Omexom bidrar till att säkra elleveransen i Boden

Boden Energi Nät AB väljer expertis från Omexom för ett distributionsprojekt i Boden. Uppdraget innebär att ersätta två mil av luftledning till kabel i mark, samt bygga och driftsätta nya transformatorstationer. Genom att gräva ned kabel blir elnätet mindre väderkänsligt och elleveransen blir säkrare för hushåll och verksamheter i regionen.
Läs mer
31.03.2021 Elkraft

Läs mer
25.03.2021 Elkraft

Omexom bygger en ny transformatorstation inomhus

I Ekfors bygger Omexom en ny skalskyddad 40/20 kV transformatorstation inomhus på uppdrag av Vattenfall Eldistribution. Där Omexoms tekniska lösning skapar en lönsam Life Cycle Cost (LCC) under den nya transformatorstationens hela livslängd.
Läs mer
19.03.2021 Elkraft

Omexom moderniserar Ellevios anläggning i Högdalen

Elnätsföretaget Ellevio fortsätter att modernisera och stärka sitt elnät. En viktig del i satsningen är att bygga ut de större stationerna i Stockholms-området, och ställverket i Högdalen är ett gott exempel där Omexom nu har vunnit uppdraget att utföra den omfattande utbyggnationen.
Läs mer
02.02.2021 Elkraft

Omexom fortsätter att bidra i uppgraderingen av elnätet i Umeå

Umeå-regionens starka tillväxt ställer krav på ett hållbart och tillförlitligt elnät. Umeå Energi Elnät AB möter det behovet genom en kraftfull spänningshöjning i tätorten i olika etapper under perioden 2015 till 2024. Ett projekt där Omexom nu fortsätter att bidra i form av byggnationen av ytterligare en 170/12 kV fördelningsstation i stadsdelen Mariehem samt en ombyggnad av befintlig station i stadsdelen Ersboda.
Läs mer