Kontor

Greece

Greece

Omexom in Greece

Present in Greece since 2018 with 1 business unit a, Omexom is specialized in transport, substations and distribution activities.

Omexom Greece
2a Rizariou Street
15233 HALANDRI
Grèce

Latest news

01.11.2023 Nyhet

xKraft kopplar om till Omexom

I maj 2023 blev X Kraft AB en del av VINCI Energies företagsnätverk. Idag den 1 november sker nästa steg genom en sammanslagning av X Kraft AB med bolaget Eitech Engineering AB och samtidigt kopplar xKraft om till Omexom. Varumärkesbytet ger fortsatt kraft till Omexoms satsning inom luftledning i Sverige.
Läs mer
27.10.2023 Elkraft

Omexoms enhet i Sundsvall når över 800 miljonerstrecket i nya stationsprojekt

Omexoms enhet i Sundsvall har kraftig medvind i och med tre nya stationsprojekt i bagaget under de senaste månaderna. Tillsammans har de nya projekten ett sammantaget kontraktsvärde om mer än 800 miljoner svenska kronor, och omfattar bland annat den nya stamnätsanläggningen Odensala som är det största luftisolerade ställverk Svenska kraftnät hitintills upphandlat.
Läs mer
26.06.2023 Järnväg

Triss i nya projekt längs spåret för Omexom

Med tre nyvunna uppdrag bidrar Omexom med sin tekniska expertis i moderniseringen och utbyggnaden av det svenska järnvägsnätet.
Läs mer
08.05.2023 Järnväg

Omexom ansvarar för signalsystem i ombyggnaden i Helsingborg C

Aarsleff Rail AB har vunnit uppdraget att bygga om Helsingborgs centralstation som dagligen trafikeras av närmare 40 000 resenärer. Till sin hjälp för signal-, lågspännings- och telekominstallationerna väljer man nu expertis från Omexom.
Läs mer
04.05.2023 Luftledning

VINCI Energies förvärvar X Kraft AB – en viktig pusselbit när Omexom etablerar sig inom luftledning i Sverige

VINCI Energies välkomnar varmt X Kraft AB. Genom detta förvärv får varumärket Omexoms nystartade verksamhet inom luftledning ett positivt tillskott av nya montörer med expertis inom linjemontage, luftledning och jordkabelförläggning. Vilket i sin tur ger både energi och kompetens i satsningen på ett nytt marknadssegment i Sverige.
Läs mer
06.03.2023 Elkraft

Omexom bidrar i energiomställningen i Örnsköldsvik

Övik Energi bygger en ny transformatorstation för att möta allmänhetens ökade efterfrågan av nya tjänster inom elektrifiering och e-mobilitet samt för att möjliggöra industrins ökade behov av effektuttag. Till sin hjälp vänder man sig nu till Omexom.
Läs mer
23.02.2023 Elkraft

Omexom moderniserar stationerna Hällsjö och Hamra

Stationerna Hällsjö och Hamra är två viktiga överföringspunkter för elnätet i mellersta Sverige. För att säkerställa fortsatt hög tillgänglighet och driftsäkerhet i stationerna investerar nu Svenska kraftnät i modernare komponenter och system som integreras av Omexom.
Läs mer
30.01.2023 Järnväg

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av nya likriktarstationer med den viktiga uppgiften att förse spårvägsnätet i staden med el. Totalt äger och förvaltar Stadsmiljöförvaltningen cirka 76 stycken likriktarstationer varav Omexom idag har levererat en femtedel.
Läs mer
08.12.2022 Elkraft

Omexom bygger en ny transformatorstation som möjliggör Luleås fortsatta elektrifiering  

Luleå Energi Elnät AB väljer Omexom att ansvara för uppförandet av den nya transformatorstationen som i framtiden ska förse Luleå Industripark på Hertsöfältet och Svartön med el. Stationen blir också nyckeln till stadens fortsatta energiomställning och elektrifiering.
Läs mer
27.10.2022 Elkraft

Omexom bidrar när Linde Energi investerar i en ny mottagningsstation  

Lindesbergs kommun växer vilket i sin tur resulterar i ett ökat effektbehov i området. Den nya mottagningsstationen i Frövi, som Omexom vunnit förtroendet att utföra, är en av många viktiga investeringar av kommunägda Linde Energi för att framtidssäkra elnätet samt möjliggöra expansion och större industrietableringar
Läs mer