Greece - Omexom SE
Kontor

Greece

Greece

Omexom in Greece

Present in Greece since 2018 with 1 business unit a, Omexom is specialized in transport, substations and distribution activities.

Omexom Greece
2a Rizariou Street
15233 HALANDRI
Grèce

Latest news

16.09.2022 Elkraft

Omexom moderniserar ytterligare två 400 kV-stationer på uppdrag av Svenska kraftnät

Betåsen och Kolstad är två 400 kV-stationer som Omexom kontrakterats för att modernisera. Stationerna är bägge en viktig del i Svenska kraftnäts omfattande förstärkning och utbyggnad av det svenska transmissionsnätet.
Läs mer
08.09.2022 Elkraft

Triss i E.ON-projekt för Omexom i norra Sverige

E.ON Energidistribution AB har under det senaste halvåret gett Omexom fortsatt förtroende att bidra i den gröna energiomställningen samt säkerställa en tillförlitlig eldistribution i norra delarna av Sverige. Sammantaget har Omexom tilldelats tre nya projektuppdrag för cirka 70 miljoner svenska kronor.
Läs mer
17.05.2022 Järnväg

Omexom bygger likriktarstationer till Tvärbanan i Stockholm

Omexom har vunnit förtroendet att ansvara för leverans av alla likriktarstationer i samband med utbyggnaden av Tvärbanan till Helenelund. Uppdragsgivare är den globala byggentreprenören Gülermak som har kontrakt med SL att bygga den åtta kilometer långa sträckan mellan Bromma flygplats och Helenelund.
Läs mer
16.11.2021 Järnväg

Nya lokaler har resulterat i nya spår för Omexoms verkstad i Arboga

Omexoms verkstad i Arboga bygger kompletta teknikhus, kiosker, kurar och skåp för järnväg, spårväg och tunnelbana. Flytten till nya och större lokaler har blivit ett lyft för verksamheten, när en ökad kapacitet och tillskott av nya medarbetare möjliggjort även en utökning av kundbasen.
Läs mer
03.11.2021 Järnväg

Omexom fortsätter säkra strömförsörjningen för SL:s spårtrafik

Omexom får förnyat uppdrag från Region Stockholm, SL, att sköta drift och underhåll av högspänningsstationerna som strömförser Stockholms tunnelbana liksom Tvärbanan, Nockebybanan, Lidingöbanan, Saltsjöbanan, Roslagsbanan och Spårväg city.
Läs mer
17.09.2021 Elkraft

Umeå Energi ger Omexom fortsatt förtroende i sin kraftfulla spänningshöjning

Universitetet, Ålidhem, Mariehem, Ersboda och nu 170/12 kV fördelningsstation Österteg. Totalt har och bygger Omexom en handfull stationer när Umeå Energi ger Omexom fortsatt förtroende i sin kraftfulla spänningshöjning av elnätet i Umeå-regionen.
Läs mer
03.09.2021 Elkraft

Omexom bygger en ny mottagningsstation till Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn, som är en av Sveriges största och viktigaste färjehamnar, behöver förstärka sitt elnät för att möta ökade investeringar och krav på en hållbar infrastruktur. Omexom bidrar nu med sin kompetens i denna viktiga och gröna omställning genom att bygga en ny 130/10 kV mottagningsstation.
Läs mer
25.08.2021 Elkraft

Högtryck för Omexoms verksamhet inom elkraft i Sverige

Högtryck för Omexoms verksamhet inom elkraft i Sverige – sex nya uppdrag för närmare 300 MSEK
Läs mer