Nyheter

Omexom bygger en ny transformatorstation i Haparanda

Elkraft

Omexom är i startgroparna för att bygga en ny transformatorstation i Haparanda. Den nya stationen byggs inomhus på en yta om närmare 800 kvadratmeter och blir en viktig del för att säkerställa den framtida infrastrukturen inom elförsörjning på orten och i hela Norrbotten.

Omexoms uppdrag är en totalentreprenad och omfattar konstruktion och leverans av en ny stationsbyggnad för inbyggnad av teknisk utrustning som bland annat 40 kV ställverk, transformatorer, nollpunktsutrustning, 20 kV och 10 kV ställverk samt tillhörande kontrollanläggning och hjälpkraftsystem.

– Fördelarna med att bygga stationen inomhus är exempelvis att ingen yttre påverkan på den tekniska utrustningen finns, vilket i sin tur resulterar i ett minskat underhållsbehov samt färre fel och oplanerade avbrott. Samtidigt får anläggningen ett bättre skydd, som försvårar för obehöriga att ta sig in och ställa till med skada eller själv bli skadade, säger Christer Nordenelv, projektledare Omexom.

Den nya stationen, som byggs på uppdrag av Vattenfall Eldistribution, beräknas vara i drift i slutet av 2025 och ersätter då en befintlig utomhus transformatorstation som finns i direkt anslutning.