Nyheter

Hallå där Mathias, produktionstekniker på Projekt Götaland!

Intervju

Mathias började sin yrkesbana som montör och har sedan dess haft olika arbeten som montör, elinstallatör och beställare.

– För sex år sedan blev jag erbjuden tjänsten som produktionstekniker och började då jobba på Omexom. Idag arbetar jag fortfarande som produktionstekniker men jag leder även utbildningar inom elsäkerhet och byggnation.

Tanken med rollen som produktionstekniker var att jag skulle vara en brygga mellan projektledare, montör och beredare, förklarar Mathias.

– Detta har sedan spunnit vidare med mycket arbete inom EBR (ElnätsBranschens Riktlinjer), där jag även har gått utbildning för att vara ESA och KJ41-lärare. Det är tack vare den utbildningen som vi nu kan erbjuda interna utbildningar. Det krävs licensering för att få kalla en utbildning för EBR-utbildning, och ESA och KJ41 är utbildning som många kunder idag kräver för att du exempelvis ska få jobba i deras nät eller med kabelförläggning.

Vad omfattar utbildningarna som du håller i?

– Vi erbjuder flera utbildningar, både internt och externt. Vi erbjuder bland annat ett introduktionsprogram som vi har kört tre gångar hittills med kurser inom ellära.

Introutbildningen är öppen för både beredare, projektledare och montörer, och bygger på att de ska få en introduktion för vad de kan möta framöver. Själva utbildningen består främst av teori, men även besök i anläggningen och praktik utomhus.

– Vi har även lagt in en webbutbildning i praktisk ellära för personer som inte har kunskap om el sedan tidigare, säger Mathias. Kursen hålls via Teams och består av 5-6 tillfällen, där vi tillsammans går igenom kursmaterialet istället för att deltagarna ska sitta och läsa själva.

Vad är det roligaste med att hålla i utbildningarna?

– Jag gillar dynamiken, att se de olika kunskaperna vi får in i företaget och få dem att bidra med sina erfarenheter i den nya rollen som det innebär att jobba på Omexom. Folk har i regel jobbat med något annat innan och alla har lärt sig något, oavsett vad de har jobbat med. Deras erfarenheter är en tillgång, även om de inte har jobbat med precis det vi jobbar med.