Nyheter

Omexom ansvarar för signalsystem i ombyggnaden i Helsingborg C

Järnväg

Aarsleff Rail AB har vunnit uppdraget att bygga om Helsingborgs centralstation som dagligen trafikeras av närmare 40 000 resenärer. Till sin hjälp för signal-, lågspännings- och telekominstallationerna väljer man nu expertis från Omexom.

Omexoms uppdrag är kopplat till byggnationen av en ny plattform för persontåg på Helsingborg Central och inkluderar även en ny signalanläggning för att underlätta uppställning av tåg samt anpassning till nya förutsättningar och krav.

  • Det känns stimulerande att vi får bidra med vår tekniska expertis inom järnväg i samband med byggnationen av ytterligare en plattform med två tillhörande plattformsspår bredvid Campus Helsingborg. En viktig del i förbättringen av kapaciteten på Helsingborgs Central och för att möta ökningen av gods- och persontrafiken på järnvägen i Skåne, säger Johan Ryman, enhetschef i Omexom.

Installationsarbetet i Helsingborg C påbörjas nu under sommaren och ska vara färdigställt i slutet av året.