Nyheter

Omexom bygger ut station Söderåsen på uppdrag av E.ON Energidistribution AB

Elkraft

Omexom bidrar återigen med sin expertis i E.ON Energidistributions utbyggnad av Söderåsens transformatorstation. Det nya uppdraget omfattar ansvar för att bygga till 400 kV ställverket med ytterligare ett transformatorfack.

Utöver utbyggnaden av 400 kV ställverket ska även en modernisering av 130 kV ställverken i Söderåsen och Mörarp utföras samt ett omfattande reläskyddsbyte i ytterligare 15 intilliggande stationer. Omexom tar helhetsansvar för konstruktion, installation och driftsättning, samt även markåtgärder i form av nya fundament för transformator, brytare och apparater samt kabelförläggning.

– Utvecklingen går snabbt och Skåne är bland annat ett viktigt nav för logistik och transporter till och från Sverige vilket resulterat i ett ökat elbehov i samband med storskalig elektrifiering. Vi gläds såklart åt att vi får fortsätta modernisera station Söderåsen, säger Jonas Andersson, enhetschef Omexom.