Nyheter

Omexom bidrar när Linde Energi investerar i en ny mottagningsstation  

Elkraft

Lindesbergs kommun växer vilket i sin tur resulterar i ett ökat effektbehov i området. Den nya mottagningsstationen i Frövi, som Omexom vunnit förtroendet att utföra, är en av många viktiga investeringar av kommunägda Linde Energi för att framtidssäkra elnätet samt möjliggöra expansion och större industrietableringar

Station MS06 Frövi byggs i inomhusutförande och i ny betongbyggnad, där den tekniska utrustningen som avser exempelvis 40kV- och 10kV-ställverk (luftisolerade), kontrollutrustning samt transformatorer placeras. Omexom ansvarar för en totalentreprenad vilket avser dimensionering, konstruktion, installation, provning och driftsättning.

På befintlig plats finns idag en äldre mottagningsstation som kommer att rivas när den nya stationen är drift.