Nyheter

Omexom moderniserar stationerna Hällsjö och Hamra

Elkraft

Stationerna Hällsjö och Hamra är två viktiga överföringspunkter för elnätet i mellersta Sverige. För att säkerställa fortsatt hög tillgänglighet och driftsäkerhet i stationerna investerar nu Svenska kraftnät i modernare komponenter och system som integreras av Omexom.

Omexoms uppdrag och den tekniska omfattningen skiljer sig åt avsevärt för respektive station.

I 220 kV transmissionsnätsanläggningen i Hällsjö installerar Omexom ett nytt fysiskt skydd, nytt hjälpkraftsystem, ny kontrollanläggning och ny teleanläggning i en helt ny manöverbyggnad utanför befintligt ställverksområde. I moderniseringen av 400/220 kV transformatorstationen i Hamra ersätts stora delar av den tekniska utrustningen och apparater i befintlig anläggning som även är i drift.

  • Uppdraget i Hamra blir en utmaning när reläskyddsbyte och införandet av nytt signalsystem måste ske stegvis och utföras i en anläggning som är i drift. Stationen är även stor, vilket kräver god planering och samarbete, säger Jan Engström, projektledare i Omexom.

Arbetet i de båda stationer påbörjas nu under våren och sommaren 2023 för att färdigställas under hösten och vintern 2024.