Nyheter

Triss i E.ON-projekt för Omexom i norra Sverige

Elkraft

E.ON Energidistribution AB har under det senaste halvåret gett Omexom fortsatt förtroende att bidra i den gröna energiomställningen samt säkerställa en tillförlitlig eldistribution i norra delarna av Sverige. Sammantaget har Omexom tilldelats tre nya projektuppdrag för cirka 70 miljoner svenska kronor.

  • Det är stimulerande att E.ON gång på gång ger oss fortsatt förtroende och vill fördjupa vårt goda samarbete. Det är ett ypperligt bevis på att de uppskattar våra tekniska lösningar i tidigare projekt och att vår lokala, nationella och globala elkraftsexpertis har en stark konkurrenskraft och ett gott renommé på marknaden, säger Roland Karlsson, enhetschef för Omexoms verksamhet i Sundsvall.

För de tre nya uppdragen till E.ON ryms en mix av kraftanläggningar, spänningsnivåer samt teknisk omfattning och anläggningskrav.

Edsele – modernisering av befintlig 130 kV station utanför Sollefteå
Moderniseringen omfattar bland annat nya krafttransformatorer, nya fack i 130 kV och 40 kV ställverk, nya fundament till apparater, nollpunktsutrustning, ny byggnad för 20 kV ställverk och kontrollanläggning samt anslutning av två krafttransformatorer vilka levereras i sidoentreprenad.

Kovland – ny 40 kV station utanför Sundsvall
Omexom ansvarar för uppgradering av nuvarande 40 kV ställverk. Det innefattar konstruktion, leverans och installation av en helt ny station med högre kapacitet på samma plats som befintlig station men kräver ett större utrymme. Leveransen består bland annat av 40 kV utomhusställverk, inomhus 10 kV ställverk, kontroll- och styrsystem samt anslutning av två krafttransformatorer. Det är ett nyckelfärdigt projekt och omfattar även mark- och anläggningsarbeten.

Murberget – ny 130 kV station utanför Härnösand
Uppdraget avser en totalentreprenad på ett nytt högspänningsställverk med ansvar för bland annat mark- och grundarbeten, stål, anslutning av luftledningar, ny stationsbyggnad med teknisk utrustning och styrsystem samt uppgraderingar av anslutande stationer. Stationen ansluts mot nya 130 kV ledningar samt Hemab:s (Härnösand Energi & Miljö AB) befintliga station i området.

  • Att få bidra i samhällsviktiga investeringar för framtidens elsystem, och nu även på hemmaplan, är både utvecklande och energigivande för oss och alla våra medarbetare samt samarbetspartners, konstaterar Patrik Sjödin och Thomas Bergman, Omexoms projektledare för de nya projekten till E.ON.