Nyheter

Triss i nya projekt längs spåret för Omexom

Järnväg

Med tre nyvunna uppdrag bidrar Omexom med sin tekniska expertis i moderniseringen och utbyggnaden av det svenska järnvägsnätet.

De två första uppdragen utförs i Småland tillsammans med SVEAB Järnväg, och är kopplat till det nationella utbytesprogrammet för vägskyddsanläggningar – ALEX. I utbytesprogrammet ersätts det äldre vägskyddet med den nya och säkrare ALEX-tekniken (Automatic Level Crossing).

  • Tack vare införandet av ALEX blir det lättare att varna vägtrafikanter för passerande tåg. Det finns även fler fördelar som inte finns i den äldre tekniken, bland annat förbättrat intrångsskydd, riktbar ljudsignal, förvarningsljus och tvåsidig frånkoppling vid arbete, förklarar Johan Ryman, enhetschef i Omexom.

I det tredje uppdraget ansvarar Broby Spår, tillsammans med Omexom, för mark- och BEST-arbeten i en ny spårutformning genom Tillberga i Västmanland. Omexoms leverans omfattar rivning och nybyggnation av lågspänning-, fjärrstyrning-, tele- samt signalutrustning på stora delar av bangården. Entreprenaden omfattar även en helt ny installation och driftsättning av signalställverk 59.