Omexom Sveriges arkiv

Nyheter

 • Elkraft

  Omexom bygger en ny transformatorstation inomhus

  I Ekfors bygger Omexom en ny skalskyddad 40/20 kV transformatorstation inomhus på uppdrag av Vattenfall Eldistribution. Där Omexoms tekniska lösning skapar en lönsam Life Cycle Cost (LCC) under den nya transformatorstationens hela livslängd.

  Läs mer
 • Elkraft

  Omexom moderniserar Ellevios anläggning i Högdalen

  Elnätsföretaget Ellevio fortsätter att modernisera och stärka sitt elnät. En viktig del i satsningen är att bygga ut de större stationerna i Stockholms-området, och ställverket i Högdalen är ett gott exempel där Omexom nu har vunnit uppdraget att utföra den omfattande utbyggnationen.

  Läs mer
 • Elkraft

  Omexom fortsätter att bidra i uppgraderingen av elnätet i Umeå

  Umeå-regionens starka tillväxt ställer krav på ett hållbart och tillförlitligt elnät. Umeå Energi Elnät AB möter det behovet genom en kraftfull spänningshöjning i tätorten i olika etapper under perioden 2015 till 2024. Ett projekt där Omexom nu fortsätter att bidra i form av byggnationen av ytterligare en 170/12 kV fördelningsstation i stadsdelen Mariehem samt en ombyggnad av befintlig station i stadsdelen Ersboda.

  Läs mer
 • Elkraft

  Omexom bygger ny transmissionsnätsanläggning till Svenska kraftnät

  Snösätra, Midskog och Rätan är några exempel på kraftanläggningar där Omexom idag bidrar med sin tekniska expertis åt Svenska kraftnät. Inom kort är det dags för att påbörja uppförandet av ytterligare en ny 400 kV-station, Tovåsen som skall byggas 25 kilometer söder om Ånge i Gävleborgs län. Huvuduppgiften är att ansluta el från vindkraftsproduktion i närområdet.

  Läs mer
 • Elkraft

  Omexom uppgraderar transformatorstation Morgårdshammar

  Svenska kraftnät har gett Omexom förtroendet att ansvara för förnyelse och utbyggnad av Morgårdshammar transformatorstation, belägen 7 mil söder om Falun. En viktig uppgradering i stationen för att möta det ökade elbehovet som finns i Stockholm, Uppsala och Mälardalen.

  Läs mer
 • Elkraft

  Omexom moderniserar transformatorstation Söderåsen på uppdrag av E.ON

  Omexom bidrar återigen med sin expertis i moderniseringen av Söderåsens transformatorstation. Station Söderåsen är en viktig knutpunkt för stamnätet och elförsörjningen i södra Sverige och Omexom har tidigare byggt en helt ny 400 kV-anläggning till Svenska kraftnät, en station som nu skall kompletteras på uppdrag av E.ON.

  Läs mer