Omexom Sveriges arkiv

Nyheter

 • Elkraft

  Omexom bidrar när Linde Energi investerar i en ny mottagningsstation  

  Lindesbergs kommun växer vilket i sin tur resulterar i ett ökat effektbehov i området. Den nya mottagningsstationen i Frövi, som Omexom vunnit förtroendet att utföra, är en av många viktiga investeringar av kommunägda Linde Energi för att framtidssäkra elnätet samt möjliggöra expansion och större industrietableringar

  Läs mer
 • Elkraft

  Omexom bygger den första stationen i Svenska kraftnäts investeringspaket NordSyd

  Svenska kraftnät har gett Omexom förtroendet att bygga den första stationen i investeringspaket NordSyd. Uppdraget omfattar en totalentreprenad för en helt ny 400 kV station som uppförs i anslutning till befintligt ställverk i Himmeta cirka 5 mil väster om Västerås.

  Läs mer
 • Elkraft

  Omexom moderniserar ytterligare två 400 kV-stationer på uppdrag av Svenska kraftnät

  Betåsen och Kolstad är två 400 kV-stationer som Omexom kontrakterats för att modernisera. Stationerna är bägge en viktig del i Svenska kraftnäts omfattande förstärkning och utbyggnad av det svenska transmissionsnätet.

  Läs mer
 • Elkraft

  Triss i E.ON-projekt för Omexom i norra Sverige

  E.ON Energidistribution AB har under det senaste halvåret gett Omexom fortsatt förtroende att bidra i den gröna energiomställningen samt säkerställa en tillförlitlig eldistribution i norra delarna av Sverige. Sammantaget har Omexom tilldelats tre nya projektuppdrag för cirka 70 miljoner svenska kronor.

  Läs mer
 • Elkraft

  Umeå Energi ger Omexom fortsatt förtroende i sin kraftfulla spänningshöjning

  Universitetet, Ålidhem, Mariehem, Ersboda och nu 170/12 kV fördelningsstation Österteg. Totalt har och bygger Omexom en handfull stationer när Umeå Energi ger Omexom fortsatt förtroende i sin kraftfulla spänningshöjning av elnätet i Umeå-regionen.

  Läs mer
 • Elkraft

  Omexom bygger en ny mottagningsstation till Helsingborgs Hamn

  Helsingborgs Hamn, som är en av Sveriges största och viktigaste färjehamnar, behöver förstärka sitt elnät för att möta ökade investeringar och krav på en hållbar infrastruktur. Omexom bidrar nu med sin kompetens i denna viktiga och gröna omställning genom att bygga en ny 130/10 kV mottagningsstation.

  Läs mer
 • Elkraft

  Högtryck för Omexoms verksamhet inom elkraft i Sverige

  Högtryck för Omexoms verksamhet inom elkraft i Sverige – sex nya uppdrag för närmare 300 MSEK

  Läs mer
 • Elkraft

  Omexom bidrar i uppgraderingen av vattenkraft i norra Sverige

  Omexom har vunnit förtroendet att bidra med sin expertis inom elkraft i anslutning till Skellefteå Krafts modernisering av Sällsjö vattenkraftverk, beläget i Åre kommun i Jämtlands län. En total investering om närmare en kvarts miljard svenska kronor och med målet att säkerställa en fortsatt effektiv och trygg produktion av elkraft när den tekniska livslängden i ett aggregat närmar sitt slut.

  Läs mer
 • Elkraft

  Omexom ansluter ytterligare en vindkraftspark till elnätet

  Vattenfall investerar i en ny vindkraftpark norr om Gislaved bestående av 12 verk med en total produktionskapacitet om cirka 70 MW. Den viktiga uppgiften att fördela ut elproduktionen från vindparken får en ny transformatstation belägen vid Bergasjön, en station som Omexom vunnit förtroendet att bygga.

  Läs mer
 • Elkraft

  Nytt uppdrag – Omexom bidrar till att säkra elleveransen i Boden

  Boden Energi Nät AB väljer expertis från Omexom för ett distributionsprojekt i Boden. Uppdraget innebär att ersätta två mil av luftledning till kabel i mark, samt bygga och driftsätta nya transformatorstationer. Genom att gräva ned kabel blir elnätet mindre väderkänsligt och elleveransen blir säkrare för hushåll och verksamheter i regionen.

  Läs mer