Omexom Sveriges arkiv

Nyheter

 • Elkraft

  Umeå Energi ger Omexom fortsatt förtroende i sin kraftfulla spänningshöjning

  Universitetet, Ålidhem, Mariehem, Ersboda och nu 170/12 kV fördelningsstation Österteg. Totalt har och bygger Omexom en handfull stationer när Umeå Energi ger Omexom fortsatt förtroende i sin kraftfulla spänningshöjning av elnätet i Umeå-regionen.

  Läs mer
 • Elkraft

  Omexom bygger en ny mottagningsstation till Helsingborgs Hamn

  Helsingborgs Hamn, som är en av Sveriges största och viktigaste färjehamnar, behöver förstärka sitt elnät för att möta ökade investeringar och krav på en hållbar infrastruktur. Omexom bidrar nu med sin kompetens i denna viktiga och gröna omställning genom att bygga en ny 130/10 kV mottagningsstation.

  Läs mer
 • Elkraft

  Högtryck för Omexoms verksamhet inom elkraft i Sverige

  Högtryck för Omexoms verksamhet inom elkraft i Sverige – sex nya uppdrag för närmare 300 MSEK

  Läs mer
 • Elkraft

  Omexom bidrar i uppgraderingen av vattenkraft i norra Sverige

  Omexom har vunnit förtroendet att bidra med sin expertis inom elkraft i anslutning till Skellefteå Krafts modernisering av Sällsjö vattenkraftverk, beläget i Åre kommun i Jämtlands län. En total investering om närmare en kvarts miljard svenska kronor och med målet att säkerställa en fortsatt effektiv och trygg produktion av elkraft när den tekniska livslängden i ett aggregat närmar sitt slut.

  Läs mer
 • Elkraft

  Omexom ansluter ytterligare en vindkraftspark till elnätet

  Vattenfall investerar i en ny vindkraftpark norr om Gislaved bestående av 12 verk med en total produktionskapacitet om cirka 70 MW. Den viktiga uppgiften att fördela ut elproduktionen från vindparken får en ny transformatstation belägen vid Bergasjön, en station som Omexom vunnit förtroendet att bygga.

  Läs mer
 • Elkraft

  Nytt uppdrag – Omexom bidrar till att säkra elleveransen i Boden

  Boden Energi Nät AB väljer expertis från Omexom för ett distributionsprojekt i Boden. Uppdraget innebär att ersätta två mil av luftledning till kabel i mark, samt bygga och driftsätta nya transformatorstationer. Genom att gräva ned kabel blir elnätet mindre väderkänsligt och elleveransen blir säkrare för hushåll och verksamheter i regionen.

  Läs mer
 • Elkraft

  Omexom bygger en ny transformatorstation inomhus

  I Ekfors bygger Omexom en ny skalskyddad 40/20 kV transformatorstation inomhus på uppdrag av Vattenfall Eldistribution. Där Omexoms tekniska lösning skapar en lönsam Life Cycle Cost (LCC) under den nya transformatorstationens hela livslängd.

  Läs mer
 • Elkraft

  Omexom moderniserar Ellevios anläggning i Högdalen

  Elnätsföretaget Ellevio fortsätter att modernisera och stärka sitt elnät. En viktig del i satsningen är att bygga ut de större stationerna i Stockholms-området, och ställverket i Högdalen är ett gott exempel där Omexom nu har vunnit uppdraget att utföra den omfattande utbyggnationen.

  Läs mer
 • Elkraft

  Omexom fortsätter att bidra i uppgraderingen av elnätet i Umeå

  Umeå-regionens starka tillväxt ställer krav på ett hållbart och tillförlitligt elnät. Umeå Energi Elnät AB möter det behovet genom en kraftfull spänningshöjning i tätorten i olika etapper under perioden 2015 till 2024. Ett projekt där Omexom nu fortsätter att bidra i form av byggnationen av ytterligare en 170/12 kV fördelningsstation i stadsdelen Mariehem samt en ombyggnad av befintlig station i stadsdelen Ersboda.

  Läs mer